Xã Kỳ Đồng : Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn
loading...
09:27 13/08/2019

Kỳ Đồng thực hiện lời dạy của Bác: “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, nhân lên đồng thuận và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hiệu quả hơn.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ  xã đối thoại với nhân dân thôn Đồng Trụ Đông ngày 08/10/2020

Trong những năm qua, Cấp ủy xã Kỳ Đồng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong Nhân dân theo Quyết định 217 và 218 -QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã được tăng cường chỉ đạo, thực hiện.  Quyền làm chủ của Nhân dân được coi trọng, phát huy, qua đó tạo bầu không khí dân chủ cởi mở hơn trong xã hội, người dân tích cực tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ được gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân, có trách nhiệm với dân, chống tiêu cực, quan liêu, nhũng nhiễu gây phiền hà đến Nhân dân. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã thực hiện đúng nguyên tắc, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Trong năm 2019 - 2020, xã đã tổ chức 16 hội nghị phản biện xã hội, chủ yếu tập trung vào dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân. Năm 2020, các Ban Thanh tra Nhân dân cũng đã giám sát 26 cuộc, chủ yếu về xây dựng cơ bản, các chế độ chính sách, cấp quyền sử dụng đất, thực hiện dân chủ ở cơ sở, vấn đề công khai minh bạch các khoản thu và các nội dung kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Qua giám sát đã đề nghị cấp ủy chỉ đạo chính quyền kịp thời giải quyết các những tồn tại, hạn chế và tiến độ thực hiện đã góp phần quan trọng cũng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền xã.

Thực hiện tốt công khai, minh bạch để dân tin. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Đồng xác định công khai, minh bạch là “chìa khóa” thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các thôn còn thực hiện việc công khai trong huy động vốn làm đường giao thông, huy động và sử dụng các loại quỹ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo..., với nhiều hình thức đa dạng: Niêm yết công khai tại trụ sở xã; thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, họp tổ liên gia, trên các trang mạng xã hội... bảo đảm người dân nắm vững để thực hiện và kiểm tra việc giải quyết của chính quyền các cấp. Đối với các thôn khi có chủ trương làm bất cứ việc gì, thôn đều đưa ra bàn bạc công khai từ chi bộ đảng đến ban mặt trận thôn, trong tổ liên gia. Theo đó, mọi chủ trương chỉ triển khai thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Quá trình thực hiện từ khâu lập kế hoạch, triển khai, hạch toán kinh phí đến kiểm tra, giám sát..., thôn đều tổ chức lấy ý kiến và có sự tham gia của nhân dân. Sau khi hoàn thành, được công khai cụ thể từng khoản chi với người dân một cách rõ ràng, minh bạch nên nhân dân rất tin tưởng, ủng hộ". Chỉ tính trong năm 2020, trên địa bàn xã đã huy động Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 3,5 tỷ đồng, hàng ngàn ngày công để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Làm mới được 1,86 km đường giao thôn, 7,65 km rãnh thoát nước, láng được 16,62 km, lắp đặt được 13,420km đường điện chiếu sáng; nhiều mô hình dân vận khéo được hình thành: xây dựng được 24 vườn mẫu (chiếm 60% số vườn mẫu trong những năm qua) , cải tạo được 88 vườn tạp, tháo dỡ di dời 20 nhà hoang; 23 công trình chăn nuôi và 37 công trình phụ trợ không hợp vệ sinh, xây dựng được 68 công trình vệ sinh tự hoại; xây dựng 01 mô hình câu lạc bộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, vận động 950 gia đình hội viên sắp xếp nhà ở, xây mới 205 hố sơ xử lý nước thải sinh hoạt, 402 hố chứa phân; xóa bỏ 5,794km hàng rào tạp, xây 7,85 km bồn hàng rào xanh, góp phần quan trọng xây dựng 5 khu dân cư đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp trên 100 triệu đồng ủng hộ chương trình chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Các cuộc đối thoại đều thu hút sự tham gia đông đảo của người dân...

Một điểm nhấn nữa góp phần nâng lên sự đồng thuận đó là tăng cường lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Trong 2 năm qua, Kỳ Đồng đã thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân theo nội dung Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 545-CV/HU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Sau mỗi cuộc đối thoại đều có thông báo kết luận của người đứng đầu và giao chính quyền và các ngành có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhân dân. Chậm nhất 30 ngày làm việc sau khi có thông báo trên, chính quyền, các đoàn thể có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả xem xét, giải quyết các vụ việc. Điều này giúp cho công tác đối thoại không còn hình thức, không làm chung chung cho có. Với 10 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tổ chức, nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được giải quyết kịp thời, đã tạo nên bầu không khí cởi mở, đồng thuận, thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của dân. Cùng với đó, các cấp ủy đảng cũng chú trọng lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh những vấn đề còn bất cập do báo chí, người dân phản ánh; thực hiện tiếp nhận các thông tin, báo cáo bằng thư điện tử, điện thoại. Lãnh đạo xã tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp thông qua các buổi làm việc tại các thôn, qua đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dân sinh bức xúc. Có thể khẳng định: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở Kỳ Đồng đã có nhiều thay đổi tích cực, không khí dân chủ trong xã có nhiều thay đổi phù hợp với tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội nhanh nhạy đổi mới hoạt động đáp ứng bối cảnh thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chính quyền giám sát, phản biện, chăm lo sức khỏe, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, việc thực hiện quy chế dân chủ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Theo : Đồng chí Võ Tá Cương - HUV, Bí thư Đảng ủy​