Xã Kỳ Đồng : Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh gắn với việc xây dựng Nông thôn mới năm 2019, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.
loading...
20:02 20/01/2020

Chiều ngày 20/01, xã Kỳ Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh gắn với việc xây dựng Nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị, ở huyện có Đồng chí đại diện Công an, Quân sự huyện, Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các trưởng phó Ban ngành đoàn thể cấp xã, Cấp ủy ban cán sự thôn cùng các Tập thể và cá nhân được khen thưởng trong năm 2019.
Đại biểu tham dự Hội Nghị...
Đại biểu tham dự Hội Nghị...

Trong năm 2019 nhiệm vụ QPAN đã có nhiều chuyển biến, công tác quản lý quân số trung đội, tiểu đội cơ động, tại chỗ, lực lượng DBĐV đã được cũng cố và biên chế chặt chẽ SSCĐ cao gồm 1b cơ động 31 đồng chí, 7 Tổ dân quân tại chỗ có 21 đồng chí, lực lượng binh chủng 12 đồng chí. Lực lượng dự bị động viên có 79 hạ sĩ quan và 2 sĩ quan. Thực hiện lệnh điều động huấn luyện, hội thao đúng theo quy định của cấp trên. Tham mưu cấp uỷ, Chính quyền chỉ đạo bổ sung kiện toàn lực lượng Dân quân đảm bảo đủ quân số, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Các lực lượng QS-CA sau khi đã được bồi dưỡng nghiệp vụ có nhiều đồng chí phát huy vai trò tránh nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham mưu cho cấp uỷ chính quyền củng cố kiện toàn tổ tự quản, đồng thời phối hợp với các ban nghành đoàn thể  huy động, triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của đất nước.

Các đồng chí chủ trì Hội Nghị...

Chủ động nắm bắt tình hình có liên quan đến ANTT để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn các âm mưu của các thế lực thù địch, bọn tội phạm hình sự, các tai tệ nạn xã hội nên tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định. Thường xuyên chủ động làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho nhân dân, nâng cao cảnh giác với mọi âm mưu DBHB-BLLĐ của các thế lực thù địch, ngăn chặn và giải quyết dứt điểm các vụ việc xẩy ra, không để vụ việc xẩy ra kéo dài trở thành điểm nóng. Từ đó đã giảm hẳn các mâu thuẩn xảy ra trong nhân dân, các vụ vi phạm, giảm so với những năm trước đây không có vụ trọng án, từ những việc làm trên nhờ sự kết hợp chặt chẻ giữa các ban ngành đoàn thể.

Đ/c Nguyễn Chiến Thuật, thay mặt Công an - Quân sự báo cáo tại Hội Nghị...

Công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2019 cơ bản đạt các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới – Đô thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đô thị (XDNTM-ĐT) từ xã đến thôn. Tổ chức nhiều cuộc làm việc, giao ban, đánh giá, nhận định tình hình thực tiễn, nhằm tháo gỡ khó khăn chung cho toàn xã và cho từng thôn. Ban Chỉ đạo xã đã ban hành 03 thông báo, 3 kế hoạch, nhiều văn bản chỉ đạo; đặc biệt là Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 17/1/2019 về Phát động đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường chỉnh trang vườn hộ gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu trước trong và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 06/8/2019 về việc tổ chức “Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 201 9 và Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 06/8/2019 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã về phát động tháng thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới lập thành tích chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Đảng ủy đã ban hành 16 Nghị quyết về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng Nông thôn mới – Đô thị năm 2019 và nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo khác.

Đ/c Trần Mãn, thay mặt UBND xã báo cáo công tác xây dựng NTM tại Hội Nghị...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2020 với 9 ý kiến đặt ra tập trung cho Công tác xây dựng Nông thôn mới và ANTT và công tác tuyển quân hàng năm, đồng thời công tác An ninh cần quan tâm hơn nữa về kế hoạch truy quét tội phạm, ngăn chặn pháo nổ đảm bảo an toàn trong dịp vui tết đón xuân, quản lý chặt chẽ công tác lưu trú trên địa bàn. Quân sự cần chủ động phối hợp với Tổ An ninh xã và thôn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, thay mặt lảnh đạo 2 ngành cấp trên và đại diện cấp trên tham gia phát biểu chỉ đạo thêm: Quân sự xã phối hợp cùng ban công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng chính quyền đề ra nhiều giải pháp cũng cố, kiện toàn BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức sinh hoạt ký cam kết đến tận hộ gia đình, về xây dựng khu dân cư “ an toàn về an ninh trật tự”, NĐ 36/CP về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trử và đốt các loại pháo, đốt và thả đèn trời. Nhìn chung trên toàn xã các tổ tự quản duy trì tốt các chế độ sinh hoạt có hiệu quả đã giúp cho ban cán sự thôn tự hòa giải, giải quyết một số vụ việc xẩy ra ở cơ sở, tập trung quản lý tốt đối tượng cư trú trên địa bàn nhất là hộ tịch, hộ khẩu... .

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ - CT UBND tiếp thu ý kiến và phát biểu tại Hội Nghị...

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020, thống nhất chọn các đơn vị tiêu biểu đến các đơn vị vùng sâu để hợp tác cùng đoàn kết xây dựng tập thể vững mạnh. Các đơn vị thi đua cũng thống nhất bắt tay kết nối trước sự chứng kiến của lảnh đạo huyện và xã.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ - CT UBND tiếp thu ý kiến và phát biểu tại Hội Nghị...

Củng tại hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Đồng đã trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc Phòng - Anh Ninh gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

Các Tập thể và Cá nhân nhận khen thưởng trong năm 2019

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Võ Tá Cương - BT Đảng ủy, thay mặt chủ trì hội nghị quán triệt một số nhiệm vụ trong tâm như : Hai ngành Quân sự và Công an tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nắm chắc mọi diễn biến tình hình, giải quyết và xử lý dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, các vụ việc nghiêm trọng, lây lan kéo dài. Tăng cường công tác kiểm tra, luyện tập, tổ chức huấn luyện quân sự, hội thao đạt kết quả tốt.Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng trong hệ thống chính trị, nhất là tuyên truyền vận động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nền Quốc phòng toàn phòng, An ninh nhân dân, Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cụm tuyến dân cư ATLC.​ Cấp ủy ban cán sự các thôn tổ chức rà soát lại các tiêu chí, trên cơ sở kế hoạch xã giao và khối lượng thực tế, tính toán nguồn lực để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019. Đối với các thôn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu cần tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt là tạo được phong trào thi đua trong thôn về vệ sinh môi trường, hàng rào xanh, xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp…

Đồng chí Võ Tá Cương - HUV - BT  Đảng ủy kết luận hội nghị..

Văn Đoàn