Đảng bộ xã Kỳ Đồng : Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm năm 2019.
loading...
17:45 17/01/2019

Chiều ngày 17/01, Đảng bộ xã Kỳ Đồng đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm năm 2019. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị : về phía huyện có Đồng chí Bùi Quang Hoàn - PBT - CT UBND huyện, các đồng chí Nguyễn Văn Thiềm, Trương Thanh Long, Chu Tất Đắc và các đồng chí Cán bộ chỉ đạo xã Kỳ Đồng, về phía xã có Đ/c Võ Tá Cương, HUV, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong BTV, BCH, Cán bộ tiền nhiệm và các Đảng viên Lão thành cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các Đồng chí chủ trì Hội Nghị
Đại Biểu  tham dự Hội Nghị.....
Đại Biểu  tham dự Hội Nghị.....

Năm 2018 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức yêu cầu đặt ra cao song trong lúc điều kiện chưa đáp ứng yêu cầu như hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh; dồn sức tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong khu đô thị mới Kỳ Đồng; công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm cải thiện, phát triển theo hướng thương mại dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn; một số diện tích nông nghiệp bị cô lập bởi các dự án làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân….Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành cấp huyện; cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự đồng thuận của nhân dân xã nhà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nên các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch; Quốc phòng, an ninh được giữ vững; Công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ - PBT- CT UBND xã khai mạc Hội Nghị.....

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Nhu – Phó bí thư Thường trực đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm năm 2019. Về lĩnh vực Kinh tế : Tổng giá trị sản xuất 241,361 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 19,721 tỷ đồng so với năm 2017; Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 81,944 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng 82,61 tỷ đồng, đạt 102,2% kế hoạch; giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ 76,807 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dần từ giảm giá gị sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng và thương mại, dịch vụ. Theo đó tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững; kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Nông thôn mới : Trong năm, xây dựng mới 2 khu dân NTM kiểu mẫu (Hải Vân, Đồng Tiến), xây dựng rãnh thoát nước, bồn trồng hàng rào xanh; mở rộng hành lang tuyến đường trục thôn tại thôn Hồ Vân Giang chiều dài 0,6 km; phát quang, phóng tuyến 6 đường ngõ xóm của thôn Đồng Trụ Tây dài 2,1 km, thôn Đồng Phú, Hồ Vân Giang, Yên Sơn nâng cấp hội quán thôn; lắp đặt 210 pano tuyên truyền và 104 bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường mẫu của 7/7 thôn; ươm 11.600 cây chuỗi ngọc, hoa giấy, tường vi, sử quân tử và chè tàu; láng lề đường 2.150m . Vận động 19 hộ dân di dời công trình vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi,  16 hộ dân xóa bỏ hàng rào bụi để xây dựng hàng rào bê tông, 31 hộ cải tạo vườn tạp đạt tiêu chuẩn được hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện; hợp đồng với đơn vị tư vấn vẽ sơ đồ vườn hộ cho 346 vườn hộ trên địa bàn có diện tích từ 500m 2 trở lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị : Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); các nghị quyết của Tỉnh ủy và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho cán bộ, đảng viên, có hơn 200 đ/c cán bộ, đảng viên tham gia; Tổ chức quán triệt tinh thần công điện số 04 của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cho toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật an ninh mạng. Không để mọi người dân nghe theo sự xúi dục của kẻ xấu, không tham gia tuần hành, tụ tập đông người, không có hành vi quá khích vi phạm pháp luật. Tập trung hoàn thành việc xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thông chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2018- 2020 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo tốt Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018- 2023; thực hiện quy trình bầu bổ sung Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN, giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch HĐND xã nhiệm  kỳ 2016-2021, bầu bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy làm quy trình bầu bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Thành Nhu- PBT ĐU báo cáo tại Hội Nghị.....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm 2019 với các nhiệm vụ trọng tâm bứt phá cho những năm cuối nhiệm kỳ, Đồng thời Hội nghị vinh dự được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Quang Hoàn - PBT - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí biểu dương các thành tích đạt được của Đảng bộ xã nhà và nhấn mạnh thêm : Cán bộ Đảng viên cần nhận thức về việc đẩy mạnh xây dựng Đô thị Kỳ Đồng, năm 2019 là năm mà BTV - BCH Đảng ủy phải cần mạnh dạn bứt phá, không ngại va chạm, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và củng cố, phát huy sức mạnh phát triển Đảng; Công tác xây dựng Đảng không ngừng được chăm lo chú trọng, có biện pháp mạnh đối với các Đảng viên suy thoái về đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, các Đảng viên không tham gia sinh hoạt trên địa bàn... Tăng cường hơn nữa về trách nhiệm và công tác tham mưu của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong việc giám sát và thì hành kỷ luật, kỷ cương trong điều lệ Đảng..

Đồng chí Bùi Quang Hoàn PBT-CT UBND huyện phát biểu tại Hội Nghị...

Cũng nhân dịp này vinh dự có các đồng chí được trao huy hiệu danh dự 70, 60, 50, 55, 40.. năm của Đảng cho các Đảng viên Lão thành và khen thưởng các tập thể, các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018... Kết quả phân loại chất lượng đảng viên năm 2018 có 25 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 15%; 132 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 80%; 9 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, đạt5%; đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 0, Phân loại chất lượng tập thể chi bộ: Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 chi bộ, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 04 chi bộ.

Các Đảng viên vinh dự được gắn huy hiệu tại Hội nghị..

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Võ Tá Cương - HUV - Bí thư Đảng ủy thay mặt chủ trì Hội Nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bùi Quang Hoàn- PBT - CT UBND huyện, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trước mắt, về xây dựng và chỉnh đốn tác phong, lề lối Đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát để có biện pháp xữ lý đối với Đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như sau :

1) Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất Vụ Xuân 2019 và chú trọng chăm sóc, chống rết cho cây trồng vật nuôi nhằm giảm tối thiếu sự thiệt hại do thời tiết, sâu bệnh gây ra.

2) Phát huy tổ dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác tuần tra, nắm tình hình và kịp thời giải quyết những phát sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự để mỗi người dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi trong an bình.

3) Rà soát, đánh giá tình hình và có biện pháp huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp đỡ những gia đình neo đơn, già cả, có hoàn cảnh khó khăn. Tuyện đối không để một người dân nào thiếu đói, rét trong dịp tết. …..

4) Phối hợp với các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết đảm bảo phục vụ tốt người dân; không để tình trạng hành giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm; nâng giá ảnh hưởng đến tiêu dùng của mọi người dân.

5) Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, khám tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm báo số lượng, chất lượng.

Đ/c Võ Tá Cương - HUV - Bí thư Đảng ủy kết luận Hội Nghị.

Văn Đoàn