Đảng bộ xã Kỳ Đồng : Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
loading...
13:54 18/07/2018

Chiều ngày 17/07, Đảng bộ xã Kỳ Đồng đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị : về phía huyện có các đồng chí Nguyễn Văn Thiềm - Cán bộ chỉ đạo xã Kỳ Đồng, về phía xã có Đ/c Võ Ngọc Thương, HUV, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong BTV, BCH, Cán bộ tiền nhiệm và các Đảng viên Lão thành cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Các Đồng chí chủ trì Hội Nghị
Đại Biểu  tham dự Hội Nghị.....
Đại Biểu  tham dự Hội Nghị.....

Thay mặt Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Nhu – Phó bí thư Thường trực đã trình bày báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ, qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Ban chấp hành đảng bộ Huyện đề ra từ đầu năm đã được triển khai thực hiện đạt kết quả. Theo đó tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn được giữ vững; kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển ổn định; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Đ/c Nguyễn Thành Nhu- PBT ĐU báo cáo tại Hội Nghị.....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong 6 tháng cuối năm 2018 với các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân và củng cố, phát huy sức mạnh phát triển Đảng; Công tác xây dựng Đảng không ngừng được chăm lo chú trọng, có biện pháp mạnh đối với các Đảng viên suy thoái về đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, các Đảng viên không tham gia sinh hoạt trên địa bàn... Tăng cường hơn nữa về trách nhiệm và công tác tham mưu của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trong việc giám sát và thì hành kỷ luật, kỷ cương trong điều lệ Đảng..

Các Đảng viên tham gia ý kiến xây dựng tại Hội Nghị...
Các Đảng viên tham gia ý kiến xây dựng tại Hội Nghị...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thiềm – Thay mặt BCĐ huyện đã ghi nhận kết quả đạt được 6 tháng đầu năm của Đảng Bộ xã Kỳ Đồng, đồng thời  thẳn thắng thừa nhận những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm như : Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng Chi bộ, Đảng viên và Quần chúng nhân dân. Tiếp tục thu hút quần chúng vào Đảng, Công tác xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh việc hoàn thành các tiêu chí chưa đạt sau kết luận của Đoàn kiểm tra Nông thôn mới tỉnh..

Đồng chí Nguyễn Văn Thiềm-BCĐ huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Võ Ngọc Thương - HUV - Bí thư Đảng ủy thay mặt chủ trì Hội Nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Thiềm - BCĐ huyện, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trước mắt, về xây dựng và chỉnh đốn tác phong, lề lối Đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát để có biện pháp xữ lý đối với Đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, suy thoái về đạo đức,,, . Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới như vệ sinh moii trường và các tiêu chí chưa đạt; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt các nhiệm vụ đặt ra cho 6 tháng còn lại của năm 2018. Quyết tâm giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo...

Đ/c Võ Ngọc Thương - HUV - Bí thư Đảng ủy kết luận Hội Nghị.

Văn Đoàn