Chi Bộ Đồng Tiến xã Kỳ Đồng Khai mạc Đại hội Nhiệm kỳ 2019 - 2022.
loading...
09:15 30/09/2019

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/BCT của Bộ chính trị ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Huyện ủy Kỳ Anh về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022, Kế hoạch số 16-KH/ĐU của Đảng ủy xã Kỳ Đồng về chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đại hội nhiệm kỳ 2019-2022, ngày 26 tháng 9 năm 2019, Chi bộ Đồng Tiến xã Kỳ Đồng vinh dự là đơn vị đầu tiên Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022, về tham dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí trong BTV chỉ đạo cụm và đoàn Công tác 979 của Huyện ủy Kỳ Anh, các đồng chí trong BVV, BCH Đảng ủy xã, ban ngành đoàn thể cấp xã cùng đại diện các Chi bộ trực thuộc toàn xã...

Các tiết mục văn nghệ chào mừng....

Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ qua để qua đó vạch ra những phương hướng trọng tâm, cụ thể, thiết thực cho nhiệm kỳ tới, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, Chi bộ có 24 đảng viên, trong đó nam 19 đồng chí, nữ 5 đồng chí, có 02 đồng chí nghỉ sinh hoạt danh dự, có độ tuổi trung bình 50 tuổi, và bình quân 46 người dân có 1 đảng viên.

Đại biểu tham dự tại Đại hội.......

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ tập trung lãnh đạo nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Với phương châm chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc đồng bộ từ Cấp ủy chi bộ, ban cán sự thôn và mặt trận, các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chung tay góp sức làm thay đổi diện mạo của thôn, làm đến đâu chắc đến đó, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc huy động đóng góp của nhân dân theo Nghị quyết Đại hội chi bộ và đại hội thôn; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời theo từng vụ sản xuất. Các khoản thu đều được nhân dân bàn bạc, thảo luận và quyết định. Đầu tư xây dựng các công trình được nhân dân giám sát chặt chẽ. Phương án thôn rõ ràng, chính xác, thông qua chi bộ xem xét trước khi đưa ra nhân dân thông qua, vì vậy công tác thu thuế quỹ được nhân dân đồng tình, chấp hành đầy đủ, thời gian nộp mỗi vụ không quá 5 ngày, rất ít hộ dây dưa sản phẩm của thôn.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Đồng Tiến.....

Để phát huy hơn nữa cho nhiệm kỳ tiếp theo, Cán bộ, Đảng viên Đồng Tiến cần phải tiếp tục cố gắng hành động vì nhân dân, Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng  viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán sự thôn cũng cố mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tăng cường đoàn kết thống nhất  trong Đảng, sự đồng thuận nông dân. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm  xây dựng đảng là then chốt, tăng cường cuộc vận  động toàn dân đoàn kết xây dựng  khu dân cư kiểu mẫu gắn với đô thị. Tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp, hàng hóa phát triển thương  mại dịch vụ, xây dựng đời  sống văn hóa, không  ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, cho nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn Đồng Tiến hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, kiểu mẫu nâng cao gắn với các tiêu chí đô thị.

Phát biểu của Đ/c Võ Tá Cương - HUV, BT Đảng ủy tại Đại hội....

Tại đại hội phiên thứ nhất, Đại hội đã thống nhất đề án nhân sự BCH chi bộ nhiệm kỳ 2019- 2022. Về tiêu chuẩn chung có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước, có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm, về số lượng BCH chi bộ nhiệm kỳ 2019- 2022 dự kiến của BCH nhiệm kỳ 2019- 2022là 3 đồng chí. Chi bộ đã thống nhất và tiến hành đi vào bầu cử cấp ủy khóa mới.​

Đại hội tiến hành bầu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư và chi ủy viên....

Trong thời gian 1 buổi với tinh thần thắng thắn, nghiêm túc và đầy trách nhiệm của Chi bộ, Đại hội đã bầu Chi ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Hoàng Văn Xứng được bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Trọng Hậu được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Thiều Thị Nhụy được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội chúc mừng sự tín nhiệm cao của các đồng chí, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao cho thời gian tới…

Đại biểu tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Đồng Tiến nhiệm kỳ 2019-2022...

Văn Đoàn