Quy chế công nhận Danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" (ban hành theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
loading...
22:09 18/03/2019

Quy chế công nhận Danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" (ban hành theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Mời xem chi tiết nội dung ở văn bản đính kèm