Bộ tiêu chí xây dựng Vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
loading...
22:00 18/03/2019

Bộ tiêu chí xây dựng Vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (ban hành theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Mời xem chi tiết nội dung ở văn bản đính kèm