Lịch sử hình thành, phát triển
loading...
22:37 18/03/2019

Ngược dòng thời gian nhìn lại 30 năm về trước, từ 3  hợp tác xã nghèo của 3 xã là HTX Phú Hà của xã Kỳ Phú, HTX Đồng Tiến của xã Kỳ Giang và HTX Đồng Trụ của xã Kỳ Khang được sát nhập thành xã Kỳ Đồng theo QĐ 105/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ. Dân số toàn xã lúc mới thành lập 2.754 người với 895 hộ. Diện tích tự nhiên toàn xã 1.419,75 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 29,6%. Những năm tháng đầu mới thành lập hết sức gian khổ, thiếu thốn trăm bề, thiên tai, mất mùa, liên tiếp đời sống vật chất và tinh thần của người dân hết sức thiếu thốn, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, trú sở làm việc của xã đang mượn nhà dân, trường học, nhà ở của các hộ dân chủ yếu là nhà tranh vách đất. Xã Kỳ Đồng ( huyện Kỳ Anh)  được thành lập cùng thời điểm cả nước đang thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.  Với điểm xuất phát thấp song với truyền thống cách mạng kiên cường, cần cù, chịu thương chịu khó trong lao động, nhân dân xã Kỳ Đồng ( huyện Kỳ Anh)  đã đoàn kết thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, nỗ lực phấn đấu vượt bậc đã đưa địa phương vượt qua tình trạng đói nghèo lạc hậu, trở thành xã phát triển khá về mọi mặt.

Xã Kỳ Đồng nằm ở phía bắc của huyện Kỳ Anh.

- Phía bắc giáp xã Kỳ Phú .

- Phía đông giáp các xã Kỳ Phú và Kỳ Khang .

- Phía nam giáp xã Kỳ Khang .

- Phía tây giáp xã Kỳ Giang

Xã Kỳ Đồng được thành lập ngày 7/01/1986 trên cơ sở 100 hécta diện tích tự nhiên và 833 người của xã Kỳ Khang; 476 hécta diện tích tự nhiên và 1.860 người của xã Kỳ Phú và 120 hécta diện tích tự nhiên cùng 705 người của xã Kỳ Giang. Khi thành lập, xã Kỳ Đồng có tổng diện tích tự nhiên 669 hécta với 3.318 người.

Gồm có 7 thôn: Đồng Phú, Hải Vân, Hồ Vân Giang, Yên Sơn, Đồng Tiến, Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây.

Xã Kỳ Đồng có Sông Nhà Lê và Quốc lộ 1A chạy qua./.