Ban tiếp nhận xử lý phản ánh
loading...
09:51 04/06/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, TIẾP NHẬN XỬ LÝ PHẢN ÁNH - UBND XÃ KỲ ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Thị Hường Phó Chủ tịch UBND 0988853656
2 Nguyễn Hữu Thọ Tư Pháp 0973220108
3 Bùi Văn Chiến Địa Chính 0985512585
4 Nguyễn Thị Hường VP UBND 0988853656
5 Dương Đạt P.Trưởng Công an 0981228466
6 Hồ Văn Huy Địa Chính 0978871376
7 Ngô Thị Vân Chính sách XH 0969731312
8 Trần Thị Lam Giang VP UBND 0976554145