Xã Kỳ Đồng : Dấu ấn của những ngày đầu nhiệm kỳ Đại Hội Đảng bộ xã.
loading...
15:18 10/06/2020

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 6 năm 2020 của Ban thường vụ Đảng ủy. Ngay từ những ngày đầu tháng 6 Đảng ủy đã thành lập đoàn tang cường để tập trung chỉ đạo hoàn thành gấp rút các tiêu chí về đích khu dân cư kiểu mẫu 3 thôn: Hải Vân, Đồng Tiến và Hồ Vân Giang để đề nghị cấp trên xem xét và công nhận trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngày 10/6, HĐND xã khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐND xã 5 tháng đầu năm 2020 và bầu bổ sung chức danh PCT UBND xã và ủy viên UB, cũng như thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Cũng trong ngày 10/6 Đảng ủy xã kỳ Đồng tổ chức lễ công bố thành lập Chi bộ Công an và chi bộ Trạm y tế xã theo kế hoạch đề ra.

Các đơn vị thôn đăng ký về đích 6 tháng đầu năm gấp rút hoàn thành các tiêu chí... .

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua. Mặt trận Tổ quốc xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cũng đã chủ động ra quân thực hiện các tiêu chí phụ trách, giúp đỡ và hướng dẫn các hộ gia đình trong thông xây dựng vườn hộ, vườn mẫu, sắp xếp nhà ở gọn gàng, ngăn nắp, đồng thời hoàn thành các tiếu chí đề ra trong tháng.

Các tổ chức đoàn thể phối hợp Đoàn công tác chỉ đạo thôn khảo sát hướng dẫn xây dựng vườn hộ,
vườn mẫu và cải tạo vườn tạp....

Ngày 10/6, HĐND xã khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐND xã 5 tháng đầu năm 2020 và bầu bổ sung chức danh PCT UBND xã và ủy viên UB, cũng như thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tặng hoa cho các thành viên miễn nhiệm và chúc mừng các chức danh bổ nhiệm....

Thực hiện quy định số : 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của BCH Trung Ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng, Căn cứ Công văn số 939-CV-HU ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Huyện ủy Kỳ Anh về việc thành lập chi bộ. Chiều ngày 10/6 Đảng bộ xã Kỳ Đồng đã tiến hành lễ công bố quyết định và giao nhiệm vụ cho 2 chi bộ : Công an và Trạm y tế xã kỳ Đồng đúng theo quy định của Điều lệ Đảng.

......... Tặng hoa chúc mừng Các Chi bộ... .........
...... và chia tay đồng chí trạm trưởng y tế về đơn vị mới.....

Văn Đoàn

Ý kiến bạn đọc