Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Kỳ Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.
loading...
16:21 12/05/2020

Hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu xã Kỳ Đồng lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đang ra sức hưởng ứng, tổ chức các hoạt động thi đua theo kế hoạch đề ra. Đến nay, nhiều công trình, phần việc đã và đang hoàn thành, có sức lan tỏa rộng khắp và mang tính thiết thực.

Các đơn vị thôn tổ chức thực hiện và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng uỷ yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tích cực phát động tốt các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất Nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Công trình và hoạt động chào mừng....

Để phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã diễn ra sôi nổi và thu được kết quả cao, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đã đẩy mạnh công tác thông tin rộng rãi các nội dung của phong trào thi đua, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phát động phong trào thi đua và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội như tập trung phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên công sở, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội... gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiêu biểu trong phong trào thi đua đó là các tổ chức Đoàn thể, các đơn vị thôn đặc biệt là lực lượng tuổi trẻ xã nhà đã và đang tích cực tham gia tổng dọn, vệ sinh môi trường, trang trí cờ hoa, băng rôn làm xanh sạch trên toàn xã.....

Lực lượng Đoàn Thanh niên phối hợp VHTT treo cờ, thay thế Băng rôn, khẩu hiệu......
...........và hoạt động khác của các đoàn thể .............
...... và các hoạt động tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường.....

Văn Đoàn

Ý kiến bạn đọc