Danh sách đơn vị trực thuộc xã
loading...
10:14 04/06/2019

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND XÃ KỲ ĐỒNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thôn

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Lạng

Bí thư chi bộ

Đồng Phú

2

Tô Văn Duyệt

Thôn trưởng

3

Nguyễn Văn Khánh

Cao tuổi

4

Nguyễn Văn Cường

Cựu CB

5

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Đoàn TN

6

Nguyễn Thị Thanh Hùy

Hội Phụ nữ

7

Hoàng Ngọc Thành

Hội Nông dân

8

Hoàng Trang

Bí thư chi bộ

Hải Vân

9

Nguyễn Xuân Lộc

Thôn trưởng

10

Nguyễn Thị Lành

Cao tuổi

11

Hà Thúc Ngạc

Cựu CB

12

Nguyễn Văn Sơn

Đoàn TN

13

Hoàng Thị Thắm

Hội Phụ nữ

14

Nguyễn Tiến Dương

Hội Nông dân

15

Nguyễn Văn Niên

Bí thư chi bộ

Hồ Vân Giang

16

Nguyễn Văn Lê

Thôn trưởng

17

Nguyễn Văn Tải

Cao tuổi

18

Nguyễn Đình Thìn

Cựu CB

19

Nguyễn Thị Thúy

Đoàn TN

20

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hội Phụ nữ

21

Hồ Văn Thanh

Hội Nông dân

22

Hoàng Thị Trang

Bí thư chi bộ

Yên Sơn

23

Hoàng Tiến Dủng

Thôn trưởng

24

Nguyễn Thị Ngại

Cao tuổi

25

Hoàng Văn Thống

Cựu CB

26

Nguyễn Văn Anh

Đoàn TN

27

Nguyễn Thị Huế

Hội Phụ nữ

28

Hoàng Thị Huế

Hội Nông dân

29

Hoàng Văn Xứng

Bí thư chi bộ

Đồng Tiến

30

Trần Trọng Hậu

Thôn trưởng

31

Bùi Tiệp

Cao tuổi

32

Nguyễn Hồng Huy

Cựu CB

33

Trương Hữu Kỷ

Đoàn TN

34

Thiều Thị Nhụy

Hội Phụ nữ

35

Lê Minh Huệ

Hội Nông dân

36

Nguyễn Thị Kim Hoa

Bí thư chi bộ

Đồng Trụ Đông

37

Trần Xuân Lộc

Thôn trưởng

38

Phạm Quang Vinh

Cao tuổi

39

Phạm Hoàn

Cựu CB

40

Nguyễn Tiến Văn

Đoàn TN

41

Phạm Thị Thương

Hội Phụ nữ

42

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hội Nông dân

43

Võ Ngọc Đàm

Bí thư chi bộ

Đồng Trụ Tây

44

Nguyễn Văn Trinh

Thôn trưởng

45

Nguyễn Xuân Hòe

Cao tuổi

46

Trần Văn Lừu

Cựu CB

47

Phạm Tiến Phúc

Đoàn TN

48

Trương Thị Linh Nhâm

Hội Phụ nữ

49

Võ Thị Lành

Hội Nông dân

50

Trạm y tế

Nguyễn Anh Hân

Trạm trưởng

51

Trường Tiểu học

Nguyễn Tiến Định

Hiệu Trưởng

52

Trường Mầm non

Lê thanh Hương

Hiệu trưởng