Cơ cấu tổ chức
loading...
07:20 04/06/2019

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Kỳ Đồng

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ
1 Nguyễn Thành Nhu P.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
2 Trần Thị Mỹ Quyên Phó Chủ tịch HĐND
3 Nguyễn Đình Tuệ Chủ tịch UBND
4 Nguyễn Thị Hường Phó Chủ tịch UBND
5 Nguyễn Chiến Thuật Chủ tịch Hội Nông dân
6 Nguyễn Đức Ngợi Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự
7 Trần Khắc Ngọ Trưởng Công an
8 Nguyễn Thành Trung Bí thư Đoàn thanh niên
9 Trần Thị Lam Giang Văn phòng UBND
10 Trần Thị Hồng Hạnh Kế toán
11 Phạm Thị Thơm Văn phòng Đảng uỷ
12

Phạm Minh Lâm

Địa chính
13 Nguyễn Hữu Thọ Tư pháp
14 Hồ Văn Huy Địa chính
15 Ngô Thị Vân Chính sách xã hội
16 Nguyễn Thị Hưởng Chủ tịch Hội LH Phụ nữ
17 Nguyễn Văn Đoàn Văn hóa - Xã hội

Tin mới cập nhật