DANH SÁCH BTV - LẢNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ ĐỒNG
loading...
22:32 18/03/2019

DANH SÁCH BTV - LẢNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ KỲ ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ
1 Võ Tá Cương Bí thư Đảng ủy 0986228728
2 Nguyễn Thành Nhu Phó BT ĐU- Chủ tịch HĐND 0989811756
3 Nguyễn Đình Tuệ Chủ tịch UBND 0985902417
4 Nguyễn Thị Hường Phó Chủ tịch UBND 0988853656
5 Trần Thị Mỹ Quyên PCT HĐND 0975863199
6 Nuyễn Thị Hưởng Chủ tịch UB MTTQ xã 0975294319
Đính kèm