Xã Kỳ Đồng : Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh gắn với việc xây dựng Nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
loading...
14:50 01/02/2019

Vừa qua, xã Kỳ Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và An ninh gắn với việc xây dựng Nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Về tham dự và chỉ đạo hội nghị, ở huyện có Đồng chí đại diện Công an, Quân sự huyện, Cán bộ chỉ đạo theo QĐ 717 của BTV HU, Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các trưởng phó Ban ngành đoàn thể cấp xã, Đội xung kích thường trực, Cấp ủy ban cán sự, thôn đội và Công an viên các thôn cùng đại diện các tổ liên gia trong toàn xã.
Đại biểu tham dự Hội Nghị...
Đại biểu tham dự Hội Nghị...

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác QP - AN. Công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP - AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội..... Các lực lượng chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống ở địa phương, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực công trường thi công các dự án trân địa bàn,  kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng… bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Đ/c Nguyễn Đức Ngợi, thay mặt Công an - Quân sự báo cáo tại Hội Nghị...

Công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2018 cơ bản đạt các kế hoạch và chỉ tiêu đề ra. Trong năm, xây dựng mới 2 khu dân NTM kiểu mẫu (Hải Vân, Đồng Tiến), xây dựng rãnh thoát nước, bồn trồng hàng rào xanh; mở rộng hành lang tuyến đường trục thôn tại thôn Hồ Vân Giang chiều dài 0,6 km; phát quang, phóng tuyến 6 đường ngõ xóm của thôn Đồng Trụ Tây dài 2,1 km, thôn Đồng Phú, Hồ Vân Giang, Yên Sơn nâng cấp hội quán thôn; lắp đặt 210 pano tuyên truyền và 104 bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường mẫu của 7/7 thôn; ươm 11.600 cây chuỗi ngọc, hoa giấy, tường vi, sử quân tử và chè tàu; láng lề đường 2.150m 2 . Vận động 19 hộ dân di dời công trình vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi,  16 hộ dân xóa bỏ hàng rào bụi để xây dựng hàng rào bê tông, 31 hộ cải tạo vườn tạp đạt tiêu chuẩn được hỗ trợ theo chính sách của Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện; hợp đồng với đơn vị tư vấn vẽ sơ đồ vườn hộ cho 346 vườn hộ trên địa bàn có diện tích từ 500m 2 trở lên.

Đ/c Trần Mãn, thay mặt UBND xã báo cáo công tác xây dựng NTM tại Hội Nghị...

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đồng tình cao về nội dung và kế hoạch đề ra, Đồng thời đề nghị tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng Nông thôn mới, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng phong trào, kiểm điểm các đơn vị không thực hiện hoặc chậm kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đảng bộ hanhg tuần, hàng tháng..... mặt khác công tác An ninh cần quan tâm hơn nữa về kế hoạch truy quét tội phạm, ngăn chặn pháo nổ đảm bảo an toàn trong dịp vui tết đón xuân, quản lý chặt chẽ công tác lưu trú trên địa bàn. Quân sự cần chủ động phối hợp với Tổ An ninh xã và thôn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, thay mặt lảnh đạo 2 ngành cấp trên và đại diện cán bộ chỉ đạo xã tham gia phát biểu và nhấn mạnh thêm : Cán bộ và nhân dân xã Kỳ Đồng cần phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý thức cảnh giác bảo vệ tổ quốc;  phát huy vai trò quản lý nhà nước của cấp uỷ đảng, chính quyền. Trong đó, nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và Dân quân Tự vệ; tăng cường sự phối hợp, tuần tra, kiểm soát tuyến biển; tập trung lực lượng đấu trah, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; hiệp đồng giữa các lực lượng vũ trang để chủ động trong mọi tình huống; xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong năm 2019 một cách có hiệu quả.

Đại diện lảnh đạo 2 ngành và BCĐ xã phát biểu tại Hội Nghị...

Củng tại hội nghị tổng kết, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Đồng đã trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Quốc Phòng - Anh Ninh gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2018. Đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Các Tập thể và Cá nhân nhận khen thưởng trong năm 2018

Các đơn vị trực thuộc Ký kết giao ước thi đua trong năm 2019

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Võ Tá Cương - BT Đảng ủy, thay mặt chủ trì hội nghị quán triệt một số nhiệm vụ trong tâm như : Tập trung cũng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng  nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với xây dựng đô thị: Xây dựng kế hoạch, đường găng thực hiện chi tiết và giao chỉ tiêu thực hiện cho các thôn xóm, triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Phát động phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu theo hướng đô thị và nâng cao giá trị sản phẩm vườn hộ theo hướng hàng hóa; Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; Đẩy mạnh tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành các chủ tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang dịa phương, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; giải quyết tốt các mối quan hệ trong nhân dân; Quán triệt các nhiệm vụ QPAN một cách sâu rộng.Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vấn đề nảy sinh tại cơ sở, xiết chặt kỹ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các lực lượng để thực hiện tốt công tác QPAN.

Đồng chí Võ Tá Cương - HUV - BT  Đảng ủy kết luận hội nghị..

Văn Đoàn