Xã Kỳ Đồng : Hoàn thành đợt ra quân Huấn luyện Dân quân năm 2020.
loading...
14:59 10/07/2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ từ đầu năm của BCH Quân sự huyện Kỳ Anh, ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Đồng tổ chức ra quân huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2020, Trong thời gian 12 ngày (Từ ngày 29/6 – 10/7), Các chiến sỹ dân quân được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề chính theo Kế hoạch củng như động tác vận động cơ bản trong chiến đấu..... Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện về chính trị, bắn đạn thật bằng súng AR-15, ném lựu đạn LĐ01 xa đúng hướng.

Lễ ra quân và Học tập Chính trị toàn dân......

Trong thời gian huấn luyện, các chiến sĩ được học tập, quán triệt các nội dung về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Công tác dân vận của lực lượng DQTV. Tổ chức huấn luyện tại thao trường với các bài tập điều lệnh đội ngũ, các kỹ chiến thuật bảo vệ mục tiêu…Với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"lực lượng dân quân xã Kỳ Đồng phấn đấu huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 100%, sau huấn luyện kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu, đơn vị đạt an toàn tuyệt đối.

Các kiến thức được truyền đạt tại thao trường......

Trong 12 ngày các chiến sỹ được học tập các nội dung cơ bản như: quan điểm chính sách, dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước , âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lục thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.  Huấn luyện quân sự chung với bài điều lệnh đội ngũ tay không, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi. Giới thiệu một số loại vũ khí hóa học, sinh học, công nghệ cao và cách phòng chống, kỹ thuật và động tác ngắm, bắn súng, huấn luyện ném lựu đạn xa đúng hướng, kỹ thuật cấp cứu và vận chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ...

Lãnh đạo xã tặng hoa chức mừng Chiến sỹ bắn giỏi tại Thao trường....

Với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" lực lượng dân quân xã Kỳ Đồng phấn đấu huấn luyện đúng đủ nội dung, thời gian, quân số đạt 100%, sau huấn luyện kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu .

Văn Đoàn